V rámci dopadu mobilního e -commerce zahrnují výzvy, kterým fyzické obchody čelí, zejména: změny v nákupních návycích spotřebitelů, vysoké nájemné a provozní náklady, tvrdá konkurence na trhu a snížený tok cestujících.Konkrétně, s popularitou internetu a vzestupem e -commerce, prošly metody a chování spotřebitelů, které prošly obrovskými změnami. A podle jejich to upravuje vaši obchodní strategiiPodstataKromě toho jsou nájemné a provozní náklady na fyzické obchody často ve srovnání s průmyslem E -Commerce, fyzické obchody musí platit za nájemné, náklady na vodu a elektřinu a platu zaměstnanců, což zvýší provozní tlak.Pokud jde o konkurenci na trhu, současný trh je jako Hodgepodge.Méně toku cestujících je také jedním z nejčastějších problémů ve fyzických obchodech.

Zároveň čelí také příležitostem, včetně nových příležitostí, které přinášejí digitální transformaci, podpory vládních politik a vzniku nových komunitních obchodních modelů.Za druhé, vláda podporuje vlnu podnikání a podporuje vzestup fyzických obchodů.PodstataA konečně, s popularitou internetu a diverzifikací poptávky spotřebitelů, vznikl nový obchodní model komunity a poskytoval nové možnosti rozvoje pro fyzické obchody.

Stručně řečeno, i když čelili dopadu mobilního e -commerce, podnikatelé fyzických obchodů také uvedli mnoho aspektů, jako je digitální transformace, využívání podpory vládní politiky a zkoumání nových obchodních modelů.

Metody fyzických obchodů ke zlepšení zkušeností se zákazníky a zvýšení prodeje prostřednictvím digitální transformace zahrnují hlavně následující aspekty:

 1. Zřídit online kanály E -Commerce: Fyzický obchod musí aktivně provádět digitální transformaci, zřídit online kanály E -Commerce a poskytovat služby, které kombinují online nakupování a offline zážitekPodstataTo může nejen rozšířit zákazníky, ale také poskytnout zákazníkům pohodlnější nakupování.
 2. Technické inovace a diverzifikované zkušenosti: Představte nové technologie, jako jsou AR testovací zrcadla, VR zážitky atd., Abyste vytvořili nový nákupní zážitek.V kombinaci s online funkcemi pro realizaci online a offline integrace, jako jsou rezervace do obchodů, offline objednávky, obchody v obchodě atd.PodstataTaková inovace může nejen přilákat zákazníky, ale také zlepšit spokojenost zákazníků a míru zpětného odkupu.
 3. Chytré umístění: Pomocí digitálních nástrojů pro inteligentní umístění optimalizujte umístění obchodu, abyste lépe vyhověli potřebám cílové skupiny zákazníkůPodstataTo pomáhá zlepšit viditelnost a přitažlivost obchodu, čímž se zvyšuje tok a prodej zákazníků.
 4. Produkty nekontaktují platby a objevování: Vzhledem k tomu, že maloobchodníci v obchodě rozmístili mobilní zařízení, aby zákazníci mohli najít produkty, pokladnu a platbu nekontaktními způsoby a nákupní zážitek se změnil z pohledu oka, dotyku a pocitů na pohledy očí, digitální dotek a pocityPodstataTato změna zvyšuje pohodlí a bezpečnost zákazníků.
 5. Online a offline integrace pro posílení spotřebitelských zkušeností: Když je znovu otevřen fyzický obchod offline, musí značka a obchodníci znovu uvědomit model služeb v offline fyzickém obchodě, aby vykopali nové příležitosti k optimalizaci provozu offline fyzických obchodů a prohloubení vztahu zákazníka zákazníka37PodstataTato integrace nejen posiluje zkušenosti spotřebitelů, ale také vede k růstu podnikání.
 6. Extrémně uživatelský zážitek: Tradiční značka Business Super urychluje digitální upgrade a konečný uživatelský zážitek se používá jako výchozí bod digitální transformace podnikůPodstataTo znamená zlepšit celkový nákupní zážitek zákazníků prostřednictvím digitálních prostředků, čímž přiláká více zákazníků a zvyšuje prodej.

Fyzický obchod může digitalizovat výše uvedené metody pro zvýšení zkušeností zákazníka a zvýšení prodeje.Tyto metody pokrývají mnoho aspektů, jako jsou technologické inovace pro optimalizaci modelu služeb, a snaží se zvýšit konkurenceschopnost a přitažlivost fyzických obchodů prostřednictvím digitálních prostředků.

Specifická politická podpora a preferenční opatření vlády pro podnikání ve fyzických obchodech zahrnují hlavně:

 1. Představte podporu pokročilých technologií a vybavení: Vláda vybízí fyzické obchody, aby zavedly pokročilé technologie a vybavení, zřídily různé vědecké a technologické parky a inovační inkubační základny a poskytla řadu politik a finanční podpory, aby pomohla fyzickým obchodům provádět inovace a podnikáníPodstata
 2. Politika snižování daní: Za účelem podpory a podpory rozvoje fyzických obchodů vláda zavedla řadu daňových škrtů a poplatků.Například provádění politiky daně z příjmu pro malé a mikrofizitní podniky, odpočty za výdaje na výzkum a vývoj atd.Podstata
 3. Finanční podpora: Vlády na všech úrovních zavedly politiku na podporu skutečné ekonomiky, jako je finanční podpora, jako je řada příznivých politik, poskytovaly silnou podporu pro rozvoj fyzických obchodůPodstata
 4. Snižte nájemné, daně a poplatky: Stát posiluje provoz platformy E -Commerce a poskytuje různé politiky pro fyzické obchody, jako je nájemné a osvobození, daně a pohodlnější úvěrové podmínky.Podstata
 5. Půjčka na podnikání: Vládní úřady poskytují diskontovanou podporu a přidělují dotace fondů základnímu účtu bank otevřených zakládajícím podnikem žadatele (Entity, internetový obchod) v souladu s předpisyPodstata
 6. Povzbuzujte vývoj prvního komerční značky První obchod První projekt: Pekingský obecní úřad vydal žádost o vývoj prvního projektu prvního obchodu s komerčními značkamiPodstata
 7. Propagujte investice a fúze a reorganizaci fixních aktiv podniků: Podpořte komerční banky při vydávání střednědobých a dlouhodobých půjček pod předpokladem kontrolovatelných rizik a udržitelných podniků a aktivně studujte zlepšení a zlepšení malých a mikro podniků finanční služby prostřednictvím pohledávek na účty, zásoby, skladové příkazy a další dynamické financování zástavy modelyPodstata
 8. „Million Digital People Lidem Plan“: V reakci na nedostatek talentů, finančních prostředků a obtíží ve fyzických obchodech spustil městský obchodní úřad „milion digitálních plánovacích plánování“ a společně internetové platformy a podniky pro umělé inteligence poskytovaly podporuPodstata
 9. Podpořte rozvoj služeb třetích stran: Podpořte rozvoj služeb třetích stran, jako je vývoj platforem, konstrukce internetového obchodu, provoz agentur a online propagace podniků a podnikatelů a poskytujte záruky odborné podpory pro online a offline interaktivní inovační rozvoj inovacíPodstata

Tyto politiky a opatření odrážejí podporu vlády a preference pro podnikání fyzických obchodů, jejichž cílem je podpořit transformaci vývoje a inovací fyzických obchodů.

Nový obchodní model Community poskytuje více možností rozvoje pro fyzické obchody.Za prvé, prostřednictvím komunitních operací a online a offline integrace mohou fyzické obchody efektivněji přijít do kontaktu s cílovými spotřebiteli a dosáhnout růstu prodejePodstataZadruhé, strategie spolupráce a pozornosti, které mohou fyzickým obchodům pomoci zdůraznit trh s vysokou dobou a přilákat více zákazníků na divokém trhu.Klíčem k rozvoji fyzických obchodů je navíc kontinuální inovace.

Trend rozvoje komunity zahrnuje také upgrade spotřebitelského myšlení a předávání osobních informací zákazníkům.PodstataSoučasně, s rozvojem komunitního podnikání směrem k „malému, krásnému, krásnému, rafinovanému a rafinovanému“, musí fyzické obchody věnovat více pozornosti kvalitě služeb a spotřebitelským zkušenostem, aby se uskutečnily pronásledování spotřebitelů o vysoce kvalitní život.

Vládní podpora je také důležitým faktorem ve vývoji fyzických obchodů.Například vydání „tříletého akčního plánu pro stavbu civilního života Circle of the City (2023-2025)“, který je navržen tak, aby optimalizoval rozvržení komunitních obchodních prodejen a zlepšil podmínky spotřeby komunity atd. To poskytuje dobré vnější prostředí pro fyzické obchodyPodstata

Nový obchodní model Community poskytuje bohaté možnosti rozvoje pro fyzické obchody poskytováním širokého inovačního prostoru, propagací online a offline integrace, podporou křížové spolupráce a udržitelné inovace.Zároveň podpora vládní politiky také poskytla silnou záruku pro rozvoj fyzických obchodů.

Pokud se fyzické obchody chtějí při dopadu mobilního e -commerce efektivně přilákat a udržet provoz, můžete přijmout následující strategie:

 1. Optimalizujte obrázek obchodu a geografické umístění: Výběr správného geografického umístění a optimalizace obrazu obchodu je prvním krokem, který přiláká zákazníkyPodstataTo zahrnuje zajištění toho, aby vzhled obchodu byl úhledný, atraktivní a pohodlný a cíloví zákazníci snadno objeví.
 2. Poskytujte vysoce kvalitní produkty a služby: Poskytování vysoce kvalitních produktů a služeb je klíčem k přilákání zákazníkůPodstataTo může nejen zvýšit uspokojení zákazníků, ale také přilákat více zákazníků prostřednictvím komunikace Word -Of -Routh.
 3. Vytvořte jedinečný spotřebitelský zážitek: Fyzický obchod může přilákat zákazníky tím, že poskytne jedinečný zážitek ze spotřebitelePodstataNapříklad personalizované služby, speciální aktivity nebo zážitkové nakupování se mohou zákazníci cítit odlišně od veřejnosti.
 4. Provádět propagační aktivity a marketing: Rozvoj propagačních strategií a provádění marketingových aktivit je účinným způsobem, jak zvýšit tok cestujícíchPodstataTo zahrnuje propagační metody, jako jsou omezené časové slevy, nákup jednoho zdarma a body za body a používání sociálních médií pro publicitu a propagaci.
 5. Použijte kombinaci online a offline: Fyzický obchod může používat online nástroje, jako jsou applety, aby se kombinovaly s offline fyzickými obchody k dosažení online a offline integrovaného prodejePodstataTo může nejen rozšířit vliv značky, ale také zlepšit příjmové schopnosti.
 6. Nastavit dobrý vztah zákazníka: Prostřednictvím distribuce bezplatných darů nebo červených obálek jsou cílové zákazníci starých zákazníků a obchod vstupují do obchodu v kruhu přátel, aby se vytvořil dobrý vztah zákazníkaPodstataKromě toho mohou být potenciální zákazníci přeměněni na věrné zákazníky prostřednictvím správy toku soukromých domén.
 7. Provádět průzkum trhu a sekundární marketing: Udělejte dobrou práci při průzkumu trhu a porozumějte potřebám a preferencím zákazníkůPodstataSoučasně se sekundární marketingová strategie používá k udržení toku a tepla cestujících, jako je vytvoření živých účtů a povzbuzení zákazníků, aby pomohli šířit slovo -outh.

Stručně řečeno, v dopadu fyzického obchodu přilákat a udržet tok zákazníků pod dopadem mobilního e -commerce, musíme komplexně použít různé strategie ke zlepšení obrazu obchodu, optimalizovat kvalitu produktů a služeb, Vytvořte jedinečné zkušenosti spotřebitelů, provádějte propagační aktivity pro používání online a kombinace offline, které začínají v mnoha ohledech, aby se zlepšil spokojenost a loajalitu zákazníků.

S ohledem na vysoké nájemné a provozní náklady mohou fyzické obchody přijmout následující kontrolu nákladů a ziskovost:

 1. Analýza nákladů: Analýza různých nákladů v obchodě, zjistěte projekty s vysokou nákladou a optimalizujte.Například vyberte více dodavatelů s nižšími náklady porovnáním cen různých dodavatelů nebo získejte preferenční ceny prostřednictvím vyjednáváníPodstata
 2. Optimalizujte dodavatelský řetězec: Snižte celkové náklady streamováním nákladů na práci, optimalizací dodavatelského řetězce a snižováním nákladů na zásobyPodstata
 3. Zlepšení efektivity prodeje: Zvýšení zisku zlepšením efektivity prodeje, která zahrnuje opatření, jako je zlepšení prodejních procesů a zlepšení spokojenosti zákazníkůPodstata
 4. Cenová strategie: Přiměřeně stanoví cenu produktů nebo služeb, aby přilákala zákazníky a zároveň zajistila maximální ziskPodstata
 5. Analýza dat: Použijte analýzu dat k vedení rozhodování, jako je analýza nákupního chování zákazníků, tržní trendy atd., Aby se lépe upravila obchodní strategiePodstata
 6. Posilujte viskozitu a loajalitu zákazníka: Zjistěte dobrou komunikaci a interakci se zákazníky prostřednictvím online a offline aktivit, sociálních médií a dalších kanálů pro zlepšení lepivosti a loajality zákazníkaPodstata
 7. Správa jemných nákladů: Věnujte pozornost každému výdaji, abyste zajistili, že je nutné každé výdaje, vyhněte se zbytečnému odpadu75Podstata
 8. Prozkoumejte různé modely zisku: Pochopte a vyzkoušejte různé modely zisku, najděte pro vás nejvhodnější způsob, jak dosáhnout vyšších ziskůPodstata
 9. Klíčové náklady: kontrolu nákladů na komoditu přibližně 40%, kontrolu nájemného do 15%, náklady na pracovní sílu jsou kontrolovány v rámci 15%, náklady na podporu vodní energie jsou kontrolovány do 10%Podstata
santosfcfansclub