Slovo „vzdělání“ pro nás není cizí.Proč jsou lidé vzděláváni?Jaký je účel vzdělávání?Co přesně je skutečné vzdělání?

Supungg, dobře známý německý pedagog, řekl: „Konečným účelem vzdělání není učit stávající věci, ale vyvolat tvůrčí sílu lidí. Probuďte smysl pro život a hodnota “”

Marx také řekl: „Vzdělávání není v žádném případě jednoduše kulturní přenos. Vzdělávání je vzdělání, což je přesně to probuzení osobnosti. >

„Nejlepší čas na zasazení stromu je před deseti lety.Hluboký význam je, že ze současného hlediska by to mělo být ideální odhodlání k rostlině před deseti lety.Ale z budoucího pohledu je to také nejlepší věk.

Jádrem vzdělávání je proto probudit se.Esence vzdělání je objevovat a rozvíjet svůj vlastní potenciál. význam.

Co se probudí?Touha studentů probuzení po vědeckých znalostech, pronásledování pravdy, laskavosti, krásy a probuzení studentů, vnímání, spiritualita a touhy po jejich životech.

Jaká je tedy podstata vzdělávání?To je kultivovat touhu studentů po znalostech.

santosfcfansclub